Historie

I perioden 1800 til 1950 skete der en voldsom omvæltning af landskabet i Vest- og Nordjylland som en direkte følge af hedernes opdyrkning. Blandt de mange jyske plantager, der blev anlagt i 1800-tallet og ind i det tyvende århundrede, er Sønder Omme Plantage en af de yngre, stiftet den 23. januar 1901.

Hedernes opdyrkning til plantager og landbrug er ganske domineret af Hedeselskabet, der stiftedes i 1866, hvor Enrico Mylius Dalgas for eftertiden er det navn, man berettiget knytter til hedeopdyrkningen. Han kaldte området for Danmarks sørgeligste hedeegn, da han i 1870 stod på Svollibjerg, hvor han kunne overse 15 kvadrat mile af sit fædreland, alt fladt som et stuegulv, næsten alt sort og øde. Og nu 140 år efter skuer vi ud over et helt andet landskab.

Der blev udsendt ca. 800 indbydelser til forskellige ”mænd” rundt i landet og til såvel lokale blade som landets største blade.

 

Der skulle bruges 20.000 kr. til opkøb af ca. 1400 tdr. land, der kunne købes samlet. Flere af husmændene på området var gået fallit, og deres ejendomme overtaget af en kreditforening – de sidste tilbageværende husmænd ville gerne sælge. I øvrigt ret enestående, at det var muligt at købe dette område på ca. 8 km2 samlet. Arealet var hede og flyvesandområder, og man regnede med at kunne ændre klimaet ved beplantning. Endvidere skulle der bruges 60.000 til tilplantning, men med fradrag af statstilskud på 20.000 kr. skulle der fremskaffes en kapital på 60.000 kr.

Det lykkedes, idet interessen var stor, og den 23. januar 1901 på den stiftende generalforsamling var der tegnet 559 aktier a’ 100 kr. Den endelige aktiekapital blev 61.700 kr.

Udover private havde flere sogneråd i Vejle Amt tegnet tilsammen 59 aktier, Vejle Amtsråd 40 aktier, Vejle Byråd 10 aktier og Det Danske Hedeselskab 20 aktier.

Kort over plantagen

Publikumspolitik

Jubilæumsbogen